Dry Ice Blasting

ทำความสะอาดด้วยน้ำแข็งแห้ง

Dry Ice Blasting

บริการรับทำความสะอาดด้วยน้ำแข็งแห้ง

บริการรับทำความสะอาดด้วยน้ำแข็งแห้งหรือ Dry Ice Blasting เทคโนโลยีทำความสะอาดเครื่องจักร เครื่องมือภายในโรงงานอุตสาหกรรมโดยใช้น้ำแข็งแห้ง Dry Ice พ่นไปยังพื้นผิววัตถุที่ต้องการทำความสะอาด เนื่องจากอุณหภูมิ -79 °c ของน้ำแข็งแห้ง เมื่อกระทบพื้นผิววัตถุที่ต่างๆ จะทำให้คราบสกปรกที่ติดอยู่ เช่น คราบสารเคมี น้ำมัน ผงเหล็ก สี ฯลฯ แข็งตัวและโดนแรงกระแทกของน้ำแข็งแห้งหลุดออกได้อย่างง่ายดายโดยไม่ทำให้ชิ้นงานเสีย

คุณสมบัติเด่นของ Dry Ice Blasting

 • ทำความสะอาดเครื่องจักรด้วยน้ำแข็งแห้ง ลดเวลาการทำความสะอาดได้ 3-5 เท่า
 • สามารถทำความสะอาดได้เฉพาะส่วนที่ต้องการ
 • ไม่ทำลายพื้นผิวของชิ้นงานที่ทำความสะอาด
 • ทำความสะอาดได้ทันทีโดยไม่ต้องถอด-ประกอบเครื่องจักร
 • คราบสกปรกที่ฝั่งแน่นบนชิ้นงานหลุดออกได้อย่างง่ายดาย
 • รักษาสภาพแวดดล้อมและไม่มีสารพิษตกค้างในชิ้นงาน เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร
Image

น้ำแข็งแห้ง Dry Ice นวัตกรรมใหม่ในการทำความสะอาด

Dry Ice Blast Cleaning ลดขั้นตอนและเวลา โดยไม่ต้องถอดชิ้นส่วนที่ต้องการทำความสะอาดออกจากกัน ไม่ต้องรอให้อุณหภูมิลดลงเพื่อทำความสะอาดและรอให้อุณหภูมิสูงขึ้นเมื่อต้องการใช้งานอีกครั้งทำความสะอาดได้เฉพาะจุดที่ต้องการ

ด้วยคุณสมบัติพิเศษของน้ำแข็งแห้ง คุณสามารถทำความสะอาดเครื่องจักร อุปกรณ์เครื่องมือของคุณได้รวดเร็วขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องถอดชิ้นส่วนออกมาทำความสะอาดและประกอบเข้าไปใหม่ให้ยุ่งยากเสียเวลาโดยเฉพาะเครื่องจักรที่มี ความซับซ้อนและมีขนาดใหญ่ ทำให้ทำงานได้รวดเร็วขึ้น ไม่ต้องเสียเวลารอ

Dry Ice Blast Cleaninig ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อพื้นผิวที่ต้องการทำความสะอาด ช่วยยืดอายุการใช้งานของชิ้นงาน ซึ่งดีกว่าการทำความสะอาดด้วยเม็ดพลาสติก เม็ดทรายเกร็ดกระจก เปลือกวอลนัท ความร้อนจากไอน้ำหรือสารเคมี ซึ่งอาจกัดเซาะทำความเสียหายต่อเครื่องจักรและอุปกรณ์ เทคโนโลยีการทำความสะอาดของ Dry Ice Blast Cleaningช่วยลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้น โดยน้ำแข็งแห้งจะระเหิดกลายเป็นไอทันทีที่สัมผัสกับพื้นผิวของวัตถุที่ต้องการทำความสะอาด ลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากกรกระทบกันของผิวชิ้นงาน ทำให้ได้ชิ้นงานที่มีลวดลายพื้นผิวสวยงาม ชัดเจนอย่างเห็นได้ชัด นอกจากนี้ยังช่วยทำความสะอาดบริเวณที่เข้าไม่ถึง หรือบริเวณที่คุณไม่เคยคิดว่าจะทำความสะอาดมาก่อน ช่วยยืดอายุการใช้งานเครื่องจักร ราคาแพงของคุณให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น

ทำความสะอาดได้หลากหลาย แม้ในอุตสาหกรรมที่ละเอียดอ่อน เช่น อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ น้ำแข็งแห้งสามารถทำความสะอาดเครื่องจักร อุปกรณ์ และเครื่องมือต่างๆ แม้ในอุตสาหกรรมที่ต้องใช้ความละเอียดอ่อน เช่น การขจัดสิ่งสกปรกออกจากแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมงานพิมพ์ เครื่องพิมพ์ระบบ Web แบบหล่อสินค้าต่างๆ หุ่นยนต์ และเครื่องจักรในสยงานการผลิตรถยนต์ สานพานและแม่พิมพ์ในอุตสาหกรรมผลิตขนม ธุรกิจทำความสะอาดต่างๆตลอดจนการทำความสะอาดสีออกจากตัวเครื่องบิน ฯลฯ

รักษาสภาพแวดล้อมและปลอดภัยต่อผู้ใช้ เทคโนโลยีการทำความสะอาดของ Dry Ice Blast Cleaning ไม่มีพิษภัย สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยให้กับพนักงานช่วยลดการทำงานที่ต้องการเสี่ยงต่อการใช้สารเคมีในการทำความสะอาดหรือวิธีการทำความสะอาดที่อันตรายแบบเดิมๆ ลดความเสี่ยงต่อสุขภาพของพนักงาน สร้างสรรค์สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยในการทำงาน
เปรียบเทียบการทำความสะอาดของน้ำแข็งแห้งกับการทำความสะอาดโดยทั่วไป
วัตถุที่ใช้
ทำความสะอาด
เกิดการเสียดสี
กับชิ้นงาน
ต้องมีการขนย้าย
หลังทำความสะอาด
ข้อจำกัด
ในการใช้งาน
มีสารตกค้าง
ที่เป็นพิษ
การเป็นตัวนำไฟฟ้า
น้ำแข็งแห้ง ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่เป็น
ทราย มี มี ไม่มี ไม่มี ไม่เป็น
กระจก มี มี ไม่มี ไม่มี ไม่เป็น
เปลือกวอลนัท มี มี มีข้อจำกัด ไม่มี ไม่เป็น
ไอน้ำ ไม่มี ไม่มี มีข้อจำกัด ไม่มี เป็นตัวนำ
สารเคมีต่างๆ ไม่มี มี มีข้อจำกัด มีพิษ เป็นตัวนำ

 

Image

ประโยชน์ที่ได้จากการใช้ Dry Ice Blast Cleaning

 1. เป็นวิธีการทำความสะอาดที่ดีที่สุดวิธีหนึ่ง โดยใช้น้ำแข็งแห้งในการทำความสะอาดไม่ทำอันตรายต่อพื้นผิวชิ้นงานของวัตถุที่ทำความสะอาดทำให้อายุการใช้งานยาวนานขึ้น ลดต้นทุน ช่วยเพิ่มผลผลิต
 2. ประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานไม่ต้องหยุดการผลิตเพื่อทำความสะอาด สามารถทำการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง
  - ไม่ต้องรอให้เครื่องจักรเย็นลงเพื่อรอทำความสะอาด
  - ไม่ต้องถอดชิ้นส่วน แล้วประกอบใหม่ในการทำความสะอาด
  - สามารถทำความสะอาดเฉพาะส่วนที่ต้องการ
 3. รักษาสภาพแวดล้อม และไม่มีสารพิษตกค้างในชิ้นงาน
การทำความสะอาดเครื่องจักรอุปกรณ์และเครื่องมือในโรงงานอุตสาหกรรม เป็นอีกคุณสมบัติพิเศษของน้ำแข็งแห้งที่ถูกนำมาใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นหนึ่งในวิธีการทำความสะอาดที่ดีที่สุดในปัจจุบัน

Thaimitr Dryice Product Co., Ltd.

บจก.ไทยมิตรผลิตภัณฑ์ดรายไอซ์
เลขที่ 1 ซอยสรงประภา 1 แยก 2
ถนนสรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง
กรุงเทพฯ 10210

เวลาทำการ

จันทร์ ถึง เสาร์ 07:00-17:00

อาทิตย์ 07:00-15:00

Contact

Tel: 02-566-2760
02-566-2146 , 02-928-0507
Mobile: 086-646-9664
Fax: 02-900-2750, 02-928-0507
Email: pasin3007@hotmail.com
Line: pasin3007

QR Website

 

© Copyright Thaimitr Dryice Product 2018, Designed by Megaweb.co.th

Search